اطلاعیه 3 : ارسال مدارک از طریق پست و صدور گواهی پذیرش مقالات
1399/04/29

 

 به اطلاع می رساند با تمهیدات اندیشیده شده توسط دبیرخانه اجرایی ، آندسته از پژوهشگرانی که امکان حضور در روز برگزاری همایش را ندارند ،بعد از برگزاری  اصل گواهی پذیرش مقاله و سی دی مجموعه مقالات به صورت رایگان به آدرسی که در هنگام ثبت نام درج شده است ارسال خواهد گردید، لذا خواهشمند است شرکت کنندگان در هنگام ثبت نام آدرس پستی را دقیق وارد نمایند.

همچنین با توجه به تماس مکرر بسیاری از پژوهشگران گرامی، دبیرخانه آمادگی دارد به پژوهشگرانی که مایل به دریافت گواهی پذیرش مقاله پیش از برگزاری هستند، مدارک لازم را برای ایشان صادر و ایمیل نماید.